Hệ thống cửa hàng VIỆT OPERA 

Địa chỉ : S2 Đường Sách Vũng Tàu, Số 1 Ba Cu, Phường 1, Tp  Vũng Tàu

Hệ thống cửa hàng VIỆT OPERA 2

Địa chỉ : Đầu đường sách Vũng Tàu đối diện số 1 ba cu